Texels lamsvlees. Gesloten ketens op Texel; beter voor dier, mens en milieu

Op Texel is een zeer gevarieerde agrarische sector waarbij bedrijven veelal verschillende gewassen telen in combinatie met het houden van vee. Dankzij begrazing door de zoogkoeienhouderij en de schapenhouderij is de agrarische sector nauw verbonden met de verschillende natuurgebieden. De koeien en schapen worden extensief gehouden wat betekent dat ze grotendeels buiten in de weide lopen, onder gezonde en natuurlijke omstandigheden. In de winterperiode loopt het meeste vee binnen en wordt bijgevoerd met op Texel geteelde maïs en restproducten van de graan-, aardappel- en bietenteelt. Op deze manier is het voor deze veehouders niet nodig om veevoer aan te kopen. Op een bed van stro leven de dieren comfortabel in groepen zoals ze van nature gewend zijn.


De consument eet steeds bewuster en gaat voor een kwalitatief goed product waarvan de herkomst duidelijk is. Deze kenmerken zijn voor Boschma Slachtbedrijf altijd belangrijk geweest. De dieren die gebruikt worden zijn afkomstig van bekende boerenbedrijven, die vaak al generaties lang bestaan. Cor Boschma beoordeelt zelf de dieren waarmee de kwaliteit en herkomst van het vlees gegarandeerd is. Geboren, geweid en geslacht op Texel; de gehele keten van Texels Lamsvlees en is hiermee transparant en compleet op het eiland.